Beste deelnemer,
 
Bedankt voor uw interesse in onze vragenlijst! In het kader van onze bachelorthesis onderzoeken wij mogelijke invloedfactoren op de relatietevredenheid, om achter het geheim van een gelukkige relatie te komen. Hiervoor zijn we op zoek naar volwassenen die minimaal sinds 6 maanden een serieuze, romantische relatie hebben. Uw deelname aan dit onderzoek is van belang omdat de resultaten betrouwbaarder worden naar mate er meer personen deze vragenlijst invullen.
 
Het invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen. Eerst worden een aantal demografische gegevens afgenomen. Op de daarop volgende pagina’s vindt u uitspraken over gedachten, gevoelens en gedragingen met betrekking tot uzelf en uw huidige relatie. Geef aan in hoeverre deze uitspraken op u van toepassing zijn door het passende bolletje aan te klikken. U kunt geen goede of foute antwoorden geven, het gaat slechts om uw persoonlijke mening. Ga af op uw eerste gevoel. Wilt u alstublieft elke vraag beantwoorden.
 
Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig, en u mag op ieder moment stoppen wanneer u dit wenst. Uw antwoorden zullen anoniem verwerkt en alleen voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden.
 
Deze vragenlijst bevat onder andere vragen over het gedrag dat u vertoont bij meningsverschillen en ruzie in uw relatie. Aan het einde kunt u informatie krijgen over welk gedrag u het meest vertoont. Bent u iemand die conflict vermijdt of juist erg veel toegeeft? Of kunt u juist goed met uw partner tot een compromis komen?
 
Voor informatie en vragen over dit onderzoek kunt u terecht bij relatietevredenheid@gmail.com
 
Alvast bedankt voor uw deelname!
 
Joyce van den Berg en Petra Arentsen