Beste leerkracht,

 

Welkom bij de vragenlijst 'Meetkunst'. Deze vragenlijst gaat over uw mening m.b.t. het stimuleren van creativiteit in het onderwijs en het integreren van rekenen-wiskunde onderwijs en beeldende kunsteducatie. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. 

Het is belangrijk dat het onderzoek een eerlijk beeld oplevert. Er zijn geen goede of foute antwoorden, het gaat echt om jouw eigen persoonlijke gevoel. We willen je vragen om de vragenlijst volledig in te vullen omdat onvolledige vragenlijsten niet verwerkt kunnen worden.

De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor het wetenschappelijk onderzoek. 

 

Namens het meetkunst projectteam,

alvast hartelijk dank voor je medewerking! 

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.