2015-2016 Top Teachers - wave 2


Welkom! Deze vragenlijst gaat over jou en wat je van school vindt.

Voor ieder blok krijg je uitleg van je begeleider. Bij het woord STOP wacht je even totdat de begeleider zegt dat je verder mag gaan.

Als je tussendoor vragen hebt, kan je die aan de begeleider stellen.

 

Je antwoorden blijven geheim.

Je ouders/verzorgers en docenten krijgen je antwoorden NIET te zien!