Sint Maarten - Onderzoek naar het sociale netwerk, innovatief klimaat en self-efficacy van docenten


Dit onderzoek gaat over kennisdeling en samenwerking binnen het schoolteam (het sociale netwerk). Aan de hand van uw antwoorden kan ik dit in beeld brengen. De invloed van deze werkrelaties op het innovatief klimaat van de school (in hoeverre de school openstaat voor verandering) en invloed van de werkrelaties op het vertrouwen in uw eigen kunnen wordt onderzocht. 

Beste ,

Ik wil u/je van harte uitnodigen voor het invullen van deze vragenlijst! Allereerst helpt u mij enorm met mijn onderzoek en ook voor de school kan het interessant zijn. Ik doe onderzoek naar het sociale netwerk van een school en hoe werkrelaties binnen het team invloed hebben op het innovatieve klimaat van de school (in hoeverre de school openstaat voor vernieuwingen) en het vertrouwen in eigen kunnen van teamleden.

Het is van belang dat u de vragen naar waarheid invult. Eerst worden u algemene vragen gesteld, hier wordt ook gevraagd naar uw naam. Zodra ik alle gegevens heb verzameld zorg ik ervoor dat de gegevens anoniem worden, de namen worden verwijderd. Zowel in mijn scriptie als in de terugkoppeling naar de school zullen de gegevens anoniem en van het team als geheel worden weergegeven.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten,

Alvast hartelijk dank voor uw tijd en aandacht!

Met vriendelijke groet,

Anke Jellema