Leerklimaat - Leermotivatie - Transfer van leren


Beste respondent,

 

In het kader van de Master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek naar hoe er geleerd wordt binnen organisaties. Professionaliseren wordt in bijna alle organisaties als heel belangrijk ervaren, vaak wordt hieraan gewerkt door training en bijscholing of door van collega’s te leren, in de hoop dat deze nieuw opgedane kennis ook toegepast wordt in de praktijk.

 

In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de organisatie zelf invloed heeft op de mate waarin nieuwe kennis ook toegepast wordt in de praktijk. Deze informatie is voor de organisatie erg interessant, omdat op deze manier inzichtelijk wordt gemaakt in hoeverre de organisatie zelf bijdraagt aan effectief leren en of het werknemers motiveert om te gaan leren. Ik zou u dan ook willen vragen om deze online vragenlijst in te vullen.

 

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag nemen. Het is mogelijk om de digitale vragenlijst in etappes in te vullen, dit kunt u doen door tussentijds links onderin op 'hervat later' te klikken.

 

De volgorde van de vraagstelling is als volgt:

Vraag 1 t/m 6: Algemene vragen

Vraag 7 t/m 15: Leren binnen de organisatie

Vraag 16 t/m 24: Motivatie om te leren

Vraag 25 t/m 50: Nieuwe kennis toepassen in de praktijk

Vraag 51: Aanvullende opmerkingen

 

Er zal vertrouwelijk met de resultaten omgegaan worden, de algemene vragen zijn uitsluitend bedoeld voor de analyses en worden in algemene zin beschreven. De resultaten uit het onderzoek zullen worden teruggekoppeld naar de organisatie. Mocht u geïnteresseerd zijn in de resultaten, dan kunt u deze opvragen bij uw directeur. Mocht u nog vragen hebben over de vragenlijst, dan kunt u te allen tijde contact opnemen via onderstaande gegevens. 

 

Ik wil u bij deze alvast hartelijk danken voor uw medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Lieke Noeverman

g.a.noeverman@students.uu.nl


  Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.