Geachte heer/mevrouw,
 

Welkom bij het onderzoek naar echtscheidingen, een onderzoek van de Universiteit Utrecht in samenwerking met het onderzoek "Kinderen uit de knel" van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Bent u gescheiden en heeft u met uw ex-partner een kind tussen de 4 en 18 jaar oud? Dan bent u de geschikte persoon om deze vragenlijst in te vullen! Als dank hiervoor kunt u een Bol.com bon ter waarde van 5 euro ontvangen.

 

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. In de vragenlijst wordt niet naar uw naam of adres gevraagd, waardoor uw antwoorden nooit naar u als persoon terug te leiden zijn. Verder worden uw antwoorden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.

De vragenlijst bestaat uit 49 vragen met meerdere deelvragen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. Als u om welke reden dan ook niet in staat bent om de vragenlijst in één keer af te ronden, dan is dit geen enkel probleem. U kunt op elk gewenst moment de vragenlijst opslaan. De volgende keer dat u de vragenlijst opent, kunt u dan weer verder gaan op de plek waar u was gebleven. Ook heeft u het recht om op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen te stoppen met dit onderzoek, mocht u niet meer willen deelnemen. Verder willen wij er u op wijzen dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Het is voornamelijk van belang dat u de vragenlijst zo eerlijk mogelijk probeert in te vullen.


Zodra u de vragenlijst heeft afgerond zult u in staat worden gesteld om de cadeaubon van bol.com ter waarde van 5 euro te ontvangen. Hiervoor vragen wij u om een mail naar het volgende adres te sturen: onderzoekechtscheiding@uu.nl. Voor het uitkeren van de bon hebben wij wel uw persoonlijke gegevens nodig, deze zullen gescheiden worden verwerkt en dit kan niet aan uw antwoorden gekoppeld worden. Na het uitkeren van de bon worden uw gegevens direct vernietigd. 
 

Alvast bedankt voor uw deelname en veel succes!

Op de volgende pagina wordt toestemming gevraagd voor het gebruiken van uw antwoorden voor dit onderzoek. Nadat u hier toestemming voor heeft gegeven, wordt de vragenlijst gestart.