Jenaplaneet - onderzoek naar het sociale netwerk, innovatie en zelfvertrouwen van docenten


Dit onderzoek gaat over kennisdeling en samenwerking binnen het schoolteam (het sociale netwerk). Aan de hand van uw antwoorden kan ik dit in beeld brengen. De invloed van deze werkrelaties op het innovatief klimaat van de school (in hoeverre de school openstaat voor verandering) en invloed van de werkrelaties op het vertrouwen in uw eigen kunnen wordt onderzocht. 

Dit is een gecontroleerde enquête. U heeft een geldige toegangscode nodig om deel te nemen.
Indien u een toegangscode heeft ontvangen, vul deze dan hier in en klik op 'Ga verder'.