Onderzoek milieu en gedrag

Welkom bij dit onderzoek!

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door mij,Thomas Heger, masterstudent aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek bestaat uit het eenmalig invullen van een online vragenlijst. De vragenlijst zal gaan over gedrag dat invloed heeft op het milieu. Let op: Het is een onderzoek naar studenten, de vragenlijst is dan ook voor studenten bedoeld. Om meer te weten te komen over gedragingen van mensen om je heen en je eigen gedragingen ten aanzien van het milieu, krijg je enkele vragen voorgelegd. Eerst krijg je enkele vragen over gedrag van anderen. Daarna krijg je enkele vragen over je eigen gedragingen. 

 

Het gaat er om dat je zo eerlijk mogelijk probeert te antwoorden. Hierbij zijn er geen goede of foute antwoorden, maar gaat het om je eigen perceptie. Het is belangrijk dat je de vragenlijst     helemaal afmaakt. Deelname aan dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.  

 

Alle antwoorden en gegevens worden anoniem verzameld en verwerkt en zijn dus nooit naar jou te herleiden. Deelname is vrijwillig. je mag te allen tijde je deelname aan dit onderzoek beëindigen, zonder opgaaf van redenen. 

Indien je deel wilt nemen en dus toestemming geeft om je resultaten voor dit onderzoek te        gebruiken, kun je op 'Verder' klikken. Het onderzoek gaat dan van start.

 

Wanneer er nog onduidelijkheden of vragen zijn, kun je die mailen naar: t.j.m.heger@uu.nl.

 

 

 Alvast hartelijk dank voor je deelname!

 

Thomas

 

 

 

PS: Nogmaals: Let op! Ben je geen student? Dan is deze vragenlijst helaas niet voor jou bedoeld.

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.