Beste deelnemer,

 

Welkom!

 

Met dit onderzoek probeer ik meer te weten te komen over groepslidmaatschap en de bijbehorende normen. Ik wil je dan ook vragen om een aantal vragen in te vullen nadat je bepaalde informatie gelezen hebt.

De vragenlijst is gericht aan studenten welke een creatieve opleiding doen. Elke student aan een studie (mbo, hbo en universiteit) welke er op gericht is je op te leiden tot creatieve werkzaamheden, voldoet hierbij aan de doelgroep van deze studie. Denk hierbij aan studies waarbij je veel werkzaam bent met film, muziek, fotografie en grafische vormgeving.

 

Het onderzoek begint met een stuk tekst waarin een aantal dingen uitgelegd worden. Vervolgens zullen alle vragen gesteld worden. Het invullen zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen.

 

Jouw deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Je mag je deelname te allen tijde beëindigen zonder opgave van reden. Je gegevens worden in dat geval buiten beschouwing gelaten in de analyses.

 

Voor vragen of opmerkingen over dit onderzoek kun je contact opnemen met Mitchel Lensink (m.lensink@students.uu.nl)

 

Alvast bedankt voor je medewerking!

 

Mitchel Lensink

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De gegevens die worden vastgelegd over de enquête die u heeft ingevuld bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd. Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.